توقیف هواپیمای ونزوئلا توسط آمریکا نقض حقوق بین‌الملل است

ناصر کنعانی گفت: اقدام غیرقانونی آمریکا در توقیف و انتقال هواپیمای باری ۷۴۷ شرکت امتراسور ونزوئلا  تصاحبی ناروا و نتیجه ربایش، اقدامات قهری یکجانبه آمریکا و نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل و حقوق بین‌المللی است.

کنعانی افزود، جمهوری اسلامی ایران حمایت قاطع خود از تلاش‌ها و اقدامات قانونی و دیپلماتیک ونزوئلا در جهت اعاده مالکیت و دسترسی به دارایی و اموال این کشور اعلام می‌نماید.

توقیف هواپیمای ونزوئلا توسط آمریکا نقض حقوق بین‌الملل است