چراغ سبز دولت به تعطیلی شنبه ها به جای پنجشنبه ها

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: ما منتظر این هستیم که جمع‌بندی مجلس شورای اسلامی را در این موضوع داشته باشیم. تعیین تکلیف قانون هر چه باشد، دولت تابع قانون خواهد بود.