زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: اصولگرایان باید در راستای انتخاب اصلح و شایسته برای انتخابات ۹۲ اهتمام ویژه ای داشته باشند .

وی با بیان اینکه اختلاف و رقابت میان اصولگرایان باعثامیدواری جریان های معاند خواهد شد، تصریح کرد: اصولگرایان نباید به رقابتهای درون جریانی سرگرم شده و از جریان فتنه و حلقه انحراف و برنامه ریزی دشمنان خارجی غافل بمانند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان افزود: با توجه به تجربیات انتخابات گذشته وحدت در بین اصولگرایان میسر نیست، ولی این رقابتها نباید آنان را از خطر جریان فساد، انحراف و فتنه غافل کند؛ بخصوص در مورد انتخابات شوراها زیرا این گروهها شانس خود را برای ورود به شوراها بیشتر می دانند.

وی با تاکید بر اینکه ملاک ها و معیارهای اصولگرایی باید محور وحدت اصولگرایان باشد، گفت: در این انتخابات پیش رو دیگر لازم نیست گروه و یا شخص خاصی محور وحدت باشد؛ بلکه اصولگریان باید ملاک ها و شاخص های اصولگرایی را محور قرار دهند و هر فردی که به این شاخص ها نزدیک تر بود وی را به عنوان کاندیدای انتخاباتی وارد رقابتها کنند.

الهیان افزود: گروهای اصولگرا باید بر سر ملاک های اصولگرایی با یکدیگر همسو شده و فارغ از اختلاف سلیقه ها، کاندیداهای برتر را براساس ملاک اصولگرایی انتخاب کنند.

وی با اشاره تعداد کاندیداهای انتخاباتی گفت: تا قبل از انتخابات اسامی زیادی در رسانه ها و گروههای سیاسی برای ریاست جمهوری مطرح خواهد بود؛ اما قطعا در زمان انتخابات، تعداد محدودی کاندیدا خواهند شد.
الهیان در گفتگو با مهر:
اصولگرایان از برنامه جریان‌های فتنه و انحراف برای نفوذ به شورای شهر غافل نشوند
عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان با تاکید براینکه ملاک ها و شاخص های اصولگرایی باید محور وحدت قرار گیرد، گفت: اصولگرایان نباید با سرگرم شدن به رقابتهای درون گروهی از خطرات جریان فساد، فتنه و انحراف و برنامه ریزی آنان برای نفوذ به شورای شهر غافل بمانند.

زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها گفت: اصولگرایان باید در راستای انتخاب اصلح و شایسته برای انتخابات ۹۲ اهتمام ویژه ای داشته باشند.

وی با بیان اینکه اختلاف و رقابت میان اصولگرایان باعثامیدواری جریان های معاند خواهد شد، تصریح کرد: اصولگرایان نباید به رقابتهای درون جریانی سرگرم شده و از جریان فتنه و حلقه انحراف و برنامه ریزی دشمنان خارجی غافل بمانند.

عضو شورای مرکزی جمعیت رهپویان افزود: با توجه به تجربیات انتخابات گذشته وحدت در بین اصولگرایان میسر نیست، ولی این رقابتها نباید آنان را از خطر جریان فساد، انحراف و فتنه غافل کند؛ بخصوص در مورد انتخابات شوراها زیرا این گروهها شانس خود را برای ورود به شوراها بیشتر می دانند.

وی با تاکید بر اینکه ملاک ها و معیارهای اصولگرایی باید محور وحدت اصولگرایان باشد، گفت: در این انتخابات پیش رو دیگر لازم نیست گروه و یا شخص خاصی محور وحدت باشد؛ بلکه اصولگریان باید ملاک ها و شاخص های اصولگرایی را محور قرار دهند و هر فردی که به این شاخص ها نزدیک تر بود وی را به عنوان کاندیدای انتخاباتی وارد رقابتها کنند.

الهیان افزود: گروهای اصولگرا باید بر سر ملاک های اصولگرایی با یکدیگر همسو شده و فارغ از اختلاف سلیقه ها، کاندیداهای برتر را براساس ملاک اصولگرایی انتخاب کنند.

وی با اشاره تعداد کاندیداهای انتخاباتی گفت: تا قبل از انتخابات اسامی زیادی در رسانه ها و گروههای سیاسی برای ریاست جمهوری مطرح خواهد بود ؛ اما قطعا در زمان انتخابات، تعداد محدودی کاندیدا خواهند شد.