به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، "انصار حزب الله" که در سرمقاله امروز روزنامه ایران متهم به تهدید کردن علی اکبر جوانفکر به ترور شده است، در نامه ای سرگشاده خطاب به جوانفکر نوشت:

احتراماً در پاسخ به سرمقاله مورخ ۲۴/۴ / ۹۱ آن روزنامه که در آن برخی اتهامات سخیف به انصار حزب‌الله وارد آمده است پاسخ ذیل جهت انعکاس در اولین شماره آن روزنامه و در همان صفحه و ستون وفق قانون مطبوعات ارسال می‌شود.

در بین جانوران شغال شگرد خاصی برای شکار طعمه‌های خود دارد و آن حالت بی‌حرکتی و مردگی و مظلوم‌نمایی و از پا درآمدگی است تا با این حالت فریبکارانه طعمه‌ها را به خود نزدیک کرده و یکباره بر جهد و بی‌رحمانه با چنگ و دندان طعمه‌های غافل از فریب را از هم بدرد.

البته چنانچه در عرف مشهور و مقبول است در «مثل مناقشه نیست» و ما نیز در ضرب‌المثل سرمقاله آن روزنامه مناقشه نداریم و امیدواریم کسی برداشت توهین‌آمیز از این مثل نکرده و آن را به خود نگیرد.

البته حقیقتی که در آن جای هیچ ابهام و تردید و مناقشه‌ای نیست متأسفانه برخی بازی‌های سیاسی است که بعضاً متداول است و این «فعل» قطعاً مذموم و نکوهیده و متأسفانه وجه دیگری از همان سناریوی شغالانه است.

تمام مضمون و پیام سرمقاله موصوف آن است که چرا کسی پیدا نمی‌شود لگدی به جسم بی‌جان جریان رسوا و افشا شده انحرافی بزند تا ما به حسابش برسیم. بر همین اساس این مقاله با عالم و آدم از در ستیز و اتهام وارد شده، از جمله از انصار حزب‌الله بدون هیچ دلیل و سند عقلایی و محکمه‌پسندی به عنوان گروهی یاد شده که به تعبیر توهم‌آمیز و کذب روزنامه ایران قصد ترور فلان عنصر وابسته به جریان انحرافی را داشته‌اند.

گرچه تهمت سخیف‌تر از آن است که نیازی به تکذیب و رد داشته باشد. اما با تکرار مجدد این اتهام زشت که ابتدا در پایگاه خبری شبکه ایران و سپس در روزنامه ایران منتشر شد، برای رفع غائله و دفع تشویش افکار عمومی این پاسخ ناگزیر می‌نمود. هر چند مبارزه قلمی و روشنگری عنداللزوم جهت افشای بیشتر شکردهای جریان انحرافی را فریضه‌ای ضرور دانسته و هیچ مساحمه‌ای در این مورد روا نمی‌داریم.

بدیهی است چنانچه اقدامات و رفتار و نوشتار وابستگاه جریان انحرافی جنبه مجرمانه به خود گیرد، مصادر قضایی به تکلیف قانونی خود عمل خواهند کرد.