افكار نيوز - روزنامه لاکرواي فرانسه با اشاره به افزایش بهای گندم نوشت: افزایش دمای هوا در روسیه و شرایط بد جوی در کشورهایی که عمده ترین صادر کنندۀ گندم هستند باعث شده است بهای این محصول استراتژیک به دویست یورو برای هر تن برسد که بالاترین بها از سال دوهزار و هشت به این سو است.

به گزارش افکار، ‌لاکروا ادامه می‌دهد: دو سال پیش افزایش بهای آرد و گندم در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای آفریقایی نظیر کنگو شورش های خشونت باری را موجب شد.
آتش سوزیهای گسترده در روسیه نیز که سومین کشور تولید کنندۀ گندم دنیاست بر افزایش بهای گندم تداوم می بخشد. این آتش سوزیها به بیست درصد از زمین های کشت گندم این کشور آسیب زده و ده میلیون هکتار را از چرخۀ برداشت خارج کرده است. تنها مزارع گندم آمریکا تاکنون توانسته اند از این دام برهند و به زمان برداشت خود نزدیک شوند.

پايان خبر/ب+