افكار نيوز - "الماس های خونین" پای نوامی کمبل، مانکن برجستۀ انگلیسی را هم به پروندۀ چارلز تیلور، رئیس جمهوری سابق لیبریا باز کرده است.

به گزارش افکار به نقل از روزنامه لیبراسیون فرانسه، این مدل بین المللی روز گذشته در دادگاه لاهه حاضر شد و در مورد دریافت الماس هایی که وی آنها را به دلیل نتراشیده شدن، سنگ های کوچک و خاک آلود نامید، توضیحاتی داد.

در یک شب تابستانی سال هزار و نهصد و نود و هفت، در جریان میهمانی که در اقامتگاه نلسون ماندلا، رئیس جمهوری سابق آفریقای جنوی برگزار شده بود نوامی کمبل پس از بازگشت به اتاق خود پاکت کوچکی را به نشانۀ هدیۀ چارلز تیلور که در آن هنگام رئیس جمهور لیبریا بود از محافظان وی دریافت می کند اما بنا به گفتۀ خود وی، پس از باز کردن این پاکت، وقتی می بیند که این الماس ها نتراشیده و خاک آلود است آنرا به بنیاد نلسون برای کمک به کودکان می دهد. این بنیاد درنامه ای به دادگاه لاهه دریافت چنین الماس هایی را تکذیب کرده است.
چارلز تیلور از سال دوهزار و هفت به جرم دست داشتن در جنگ داخلی سیرالئون که بیش از صد و بیست هزار کشته در ظرف ده سال برجای گذاشت توسط دادگاه لاهه تحت محاکمه قرار دارد. وی متهم است در ازای دریافت الماس از شورشیان جبهۀ انقلابی سیرالئون به آنها سلاح تحویل می داده است. بهمین دلیل است که این الماس ها به الماس های خونین معروف هستند.

پایان خبر / ب +