درخواست وزیر خارجه ایران از کشورهای اسلامی

وزیر امور خارجه کشورمان به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان نوشت: تحولات غزه نشان داد که موضوع فلسطین به عنوان آرمان مشترک مسلمانان و در صدر اولویت‌های جهان اسلام قرار دارد.

ماه مبارک رمضان می‌تواند فرصتی ممتاز برای کشورهای اسلامی باشد که در پرتو اتحاد و همگرایی همه‌جانبه، ابتکار عمل موثر را جهت توقف نسل‌کشی و جنایات جنگی رژیم آپارتاید صهیونیستی در غزه به دست گیرند.

مقاومت و مردم فلسطین پیروز اصلی این میدان هستند.

 درخواست وزیر خارجه ایران از کشورهای اسلامی