تقویت مشارکت مردمی منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود

محسن پیرهادی  با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان « جهش تولید و مشارکت مردم» افزود: اگرچه در اغلب سیاستگذاری‌ها و اولویت بندی‌های کشور مسائل و موضوعات اقتصادی دیده شده‌اند و حل مباحث اقتصادی همچون رشد تولید یا کاهش تورم و…نقش بسیار پررنگی در برنامه‌ریزی‌های کشور مان دارند، اما باید پذیرفت که ساماندهی و توسعه عرصه اقتصادی کشور بدون توجه به ظرفیت اجتماعی و مشارکت مردمی میسر نخواهد شد.

وی با بیان اینکه دخیل کردن مردم در مسیر حل مسائل مکمل سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی ‌است، افزود: حمایت از کسب ‌و کارهای داخلی و کارآفرینان صنعتی و تولیدی کشور، تقویت روحیه تعاونی در امور اقتصادی کشور، تسهیل حضور فعالیت بنگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان اقتصادی، اصلاح روند خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، نظارت و کنترل موثر بر بازار ارز و… از ضروریاتی است که توامان باید در کنار افزایش مشارکت مردمی برای تحقق اصل جهش تولید و باروری اقتصاد کشور به آن توجه کرد.

تقویت مشارکت مردمی منجر به توسعه اقتصادی کشور می‌شود

این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه گره بسیاری از مسائل کشور با تکیه بر ظرفیت سرمایه اجتماعی و دخیل کردن مردم در مسیر حل آنها باز می‌شود، گفت: متاسفانه با وجود اثبات نقش تسهیلگر مردم در روند توسعه کشورهای پیشرو دنیا، ما همچنان در سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجرایی به اصل سرمایه اجتماعی و ظرفیت آن کم توجهی می‌کنیم در حالی که در هر موضوع و مقطعی که نگاه سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی محسوس بوده، بازدهی برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها بیشتر شده است.