انگشتر اهدایی تکه تکه شده حرم امام رضا(ع) در دستان شهید محمدرضا زاهدی

 تصویری از انگشتر سردار شهید محمدرضا زاهدی که شب قبل از شهادت از حرم امام رضا (ع) هدیه گرفته بود.

 

 

 

شهید محمدرضا زاهدی