چرا آمریکا با احداث خط لوله صلح میان ایران و پاکستان مخالف است؟

بخش اعظم مخالفت آمریکا با طرح خط لوله صلح برگرفته از طراحی های آمریکا علیه پاکستان و منطقه است. سناریویی که راهکار مقابله با آن همگرایی بیشتر کشورهای منطقه و اجرای طرح های مشترک به‌ویژه در حوزه اقتصادی و امنیتی است. بی شک خط لوله صلح می تواند گامی ابتدایی و بسیار مهم در تحقق این همگرایی باشد.

 

حجم ویدیو: 13.99M | مدت زمان ویدیو: 00:01:47