تصویری از اهدای درجه به سردار حاج رحیمی توسط رهبر انقلاب

تصویری از اهدای درجه به سردار حاج رحیمی توسط فرمانده کل قوا با حضور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی .

تصویری از اهدای درجه به سردار حاج رحیمی توسط رهبر انقلاب