دادگاه منافقین چهره واقعی جنایتکاران را در تاریخ ثبت می‌کند

مهدی عسگری، با اشاره به برگزاری دادگاه محاکمه اعضای گروهک تروریستی منافقین اظهار کرد: طی سال‌های گذشته ماهیت گروهک تروریستی منافقین به طور جدی بیان نشده و کسانی که در کشورمان جنایات خونینی مرتکب شده‌اند امروز مدعی دفاع از حقوق بشر و انسانیت هستند.

ابن نماینده مجلس گفت: یکی از فواید برگزاری دادگاه محاکمه اعضای گروهک تروریستی منافقین این است که جنایات وحشیانه این گروهک را بین مردم و در اذهان عمومی یادآوری می‌کند. منافین مردم بی‌گناه و تعداد زیادی از مسئولان و سرمایه‌های کشورمان از ما گرفتند، کسانی که در ساخت و ثبات کشور می‌توانستند نقش بسزایی داشته باشند.

دادگاه منافقین چهره واقعی جنایتکاران را در تاریخ ثبت می‌کند

وی بیان داشت: گروهک تروریستی منافقین لطمات زیادی را به کشورمان وارد کردند و برگزاری این دادگاه می‌تواند چهره این جنایتکاران را به نسل آینده بشناساند و در تاریخ ثبت کند.