تصویری از دیدار و گفت‌وگوی سردار زاهدی با رهبر انقلاب

تصویر دیده‌نشده‌ای از دیدار و گفتگوی سردار رشید و فداکار اسلام سرلشکر پاسدار محمدرضا زاهدی با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.

تصویری از دیدار و گفت‌وگوی سردار زاهدی با رهبر انقلاب