کودک مجروح‌شده در حملات تروریستی گروهک جیش‌الظلم

تصویر کودک بلوچ را که در حملات تروریستی گروهک جیش‌الظلم مجروح شده است، ببینید.

کودک مجروح‌شده در حملات تروریستی گروهک جیش‌الظلم