فیلمی جدید از شی نورانی در آسمان اهواز و ایران/ موشک یا شهاب سنگ

شی نورانی در آسمان اهواز دیده شده که هنوز درباره آن اطلاعات رسمی وجود ندارد.