اولین تصویر از پرتاب موشک ایران به سمت اسرائیل

فیلم پرتاب موشک ایران به اسرائیل را می بینید.

منابع خبری از پرتاب موشک ایران به اسرائیل خبر دادند.