لغو پروازهای فرودگاه مهرآباد در این ساعات امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳

 بر اساس نوتام صادره شماره «۱۱۳۵» فرودگاه مهرآباد از ساعت (۰۲/۳۰) بامداد تا (۰۷/۳۰) صبح امروز (۲۶ فرودین) بسته و تمامی پروازها در این بازه باطل اعلام شد.