شادی و هلهله مردم عراق پس از تنبیه اسرائیل توسط ایران

 در ادامه واکنش‌های مردمی به پاسخ ایران به اقدام تروریستی اخیر رژیم صهیونیستی در حمله به کنسولگری ایران در دمشق، تعدادی از مردم عراق با حضور خیابان‌ها نسبت به این موضوع ابراز خرسندی کردند.

در دست تعدادی از این افراد پرجم گروه های مقاومت عراق مشاهده می‌شد.

بر اساس این گزارش تعدادی از مردم لبنان نیز با حضور  در خیابان‌های بیروت، از  پاسخ ایران به حملات رژیم صهیونسیتی ابراز خرسندی کردند.