رژیم صهیونیستی از هر نقطه به ما حمله کند مورد تهاجم متقابل قرار می‌گیرد

  سرلشکر حسین سلامی در گفت‌وگویی تاکید کرد که رژیم صهیونیستی از هر نقطه به منافع و شخصیت‌ها و شهروندان ما حمله کند ما آن‌ها را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد.

وی ادامه داد : دفاع عمیق و چند لایه ای را رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در حریم هوایی فلسطین اشغالی ایجاد کرده بودند که عبور از این سیستم چند لایه و پیشرفته کار بسیار سختی بود و این مستلزم این بود که یک نبوقی در طراحی در این حمله داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: ده ها فروند پهباد و کروز و بالستیک توانستند این لایه های به ظاهر عمیق دفاعی را در هم بشکند و اهداف مارا در سرزمین رژیم صهیونیستی مورد هداف قرار دهند.

رژیم صهیونیستی از هر نقطه به ما حمله کند مورد تهاجم متقابل قرار می‌گیرد

سلامی تاکید کرد: تا این لحظه اطلاعات ما روی تمام اصابت ها کامل نیست، اما آن بخش از اصابت هایی که گزارش های دقیق، مستند و میدانی داریم نشان دهنده آن است که که این عملیات با موفقیتی بیش از حد انتظار اتفاق افتاده است.

وی افزود: مردم ساکن در سرزمین های اشغالی، مقامات صهیونیست و ارتش تروریستی و اشغال رژیم صهیونیستی و آمریکا بهتر از ما تا این لحظه اثرات کوبنده این ضربات را تشخیص داده اند و متوجه شده اند.