بزرگترین عملیات پهپادی جهان به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شد

سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در ارتباط با پاسخ شب گذشته کشورمان به جنایت‌های روز‌های اخیر صهیونیست‌ها گفت:  شب گذشته بزرگترین عملیات پهپادی جهان به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شد. در واقع نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران با حمایت مردمی اقتدار ملی را افزایش دادند و به درخواست عمومی پاسخی قاطع و عقلانی دادند.

وی افزود: با این حمله به رژیم صهیونیستی ثابت شد که هیمنه نظامی او در حوزه زمینی در مقابل مقاومت امکان عرض‌اندام ندارد و در حوزه پدافندی علی‌رغم کمک‌های قابل توجه‌ای که از جانب آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها دریافت کرده در آن حوزه هم شکست‌پذیر است و امکان مقابله با جمهوری اسلامی برای آن‌ها وجود ندارد.

کارشناس مسائل غرب آسیا بیان کرد: نکته مهم بعدی این مسئله  است که از طرف جمهوری اسلامی ایران تنبیه رژیم صهیونیستی انجام شده و همچنان که نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل اعلام کرد از نظر ما این تنبیه پایان یافته است و جمهوری اسلامی علاقه‌مند به جنگ نیست، اما آمادگی لاز م در خصوص اقدامات احتمالی رژیم صهیونیستی و حامیان او وجود خواهد داشت.

وی درباره شرایط منطقه پس از حمله شب گذشته افزود: شرایط منطقه به قبل و بعد از این عملیات تقسیم می‌شود و نشان‌دهنده آن است که توازن قدرت در منطقه تغییر کرده و به نفع جبهه مقاومت به رهبری جمهوری اسلامی ایران شده است.

بزرگترین عملیات پهپادی جهان به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شد

صدرالحسینی درباره پیام ایران به کشور‌های منطقه گفت: پاسخ شب گذشته این پیام را برای کشور‌های منطقه دارد که مجموعه توانمندی دفاعی جمهوری اسلامی تنها برای دفاع از امنیت ملی منطقه است و جمهوری اسلامی به دنبال منطقه قوی است و حضور بیگانگان در متطقه را نخواهند پذیرفت.

وی درباره جلسه شورای امنیت سازمان ملل بیان کرد: شورای امنیت سازمان ملل با توجه به آنکه رژیم صهیونیستی به‌دنبال مظلوم نمایی است، اما در طول شش ماه گذشته اقداماتی را انجام داده است که توانسته این موضوع را به شورای امنیت ثابت کند که جنایتکار جنگی و به‌دنبال نسل‌کشی و اقدامات آپارتایدی است و بر همین اساس نگرانی قابل توجه‌ای در حوزه سازمان ملل وجود ندارد علی‌رغم آنکه ممکن است به‌دنبال این مسئله باشند که اقداماتی به نفع صهیونیست‌ها انجام شود، اما جنایات شش ماه گذشته آن‌ها از این موضوع جلوگیری می‌کند که آن‌ها بتوانند مطلب مورد نظر صهیونیست‌ها را تصویب کند.