هشدار صریح فرمانده ارتش به اسرائیل و آمریکا صادر شد

سرلشگر موسوی فرمانده ارتش گفت: رژیم نامشروع اگر بخواهد در اقدامات تجاوزکارانه اصرار بورزد با مجازاتی سنگین‌تر و سخت‌تر مواجه خواهد شد.

به سردمداران آمریکا هم هشدار می‌دهیم چنانچه از رژیم صهیونیستی حمایت کنند تمام پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه مورد حملۀ ایران قرار خواهند گرفت.