ویدئویی از پهپاد انتحاری سپاه،کابوس اسرائیل

یکی از مأموریت‌های پهپادهای انتحاری شاهد انهدام و یا اشباع سایت‌های پدافندی دشمن است تا موشک‌های بالستیک و سایر پهپادها بتوانند با گذر از سد سامانه‌های پدافند هوایی و دفاع موشکی اهداف مدنظر خود را منهدم کنند.

در این ویدئو پهپادهای انتحاری سپاه که علیه اسرائیل به کاربرده شدند را بشناسید.