علی کریمی از ضد انقلاب تا حامی اسرائیل

علی کریمی از چهره‌های معاند و یکی از لیدرهای اغتشاشات سال ۱۴۰۱ در واکنش به حمله ایران به اسرائیل، توئیتی را منتشر کرد.

علی کریمی از ضد انقلاب تا حامی اسرائیل