افكار نيوز - ربای بانکي از نظر آیت الله نوری همدانی
آیت الله نوری همدانی با اشاره به دریافت دیرکرد اقساط در نظامات پولی و بانکی آن را نوعی ربا دانست.

به گزارش افکار به نقل از فارس، آیت الله حسین نوری همدانی در شانزدهمین دوره از سلسله نشست های خانواده قرآنی الگوی جامعه اسلامی با اشاره به مشکلات ربا در نظامات اقتصادی اظهار داشت: یکی از گرفتاری های بانکها دریافت دیرکرد در اقساط بانکی است که در این راستا می توان گفت متاسفانه بانکهای کشور هنوز صددرصد اسلامی نشده اند.
این مرجع تقلید تصریح کرد: دریافت یکبار جریمه دیرکرد که آن هم در ضمن عقد قرارداد قید شده باشد از نظر شرعی مشکلی ندارد اما دریافت دیرکرد اقساط رباست و از نظر شرعی این کار حرام است.

پايان خبر/ب.