نتیجه جلسه وزیر صمت با شورای رقابت چه بود

سپهر دادجوی توکلی، اظهار کرد: جلسه ۶۵۳ شورای رقابت با حضور وزیر صمت و معاونان وزیر تشکیل شد که موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی مرکز ملی رقابت افزود: وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی، مجری دستورالعمل‌های مختلف شورای رقابت در موضوعات متنوعی نظیر فولاد، استایرن منومر، روغن پایه، خودرو و… است.

توکلی با تاکید بر نقش وزارت صمت در فضای اقتصاد و کسب و کار کشور، گفت: با توجه به مصوبه ۶۳۳ شورای رقابت که اصلاح دستورالعمل ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو است و نقش اجرایی پررنگ‌تری برای تنظیم‌گری فنی در نظر گرفته شده، در خصوص این بازار هم بحث و گفت و گوهای مهمی صورت گرفت و با توجه به نقش نظارتی شورای رقابت در مورد نحوه اجرا و چالش‌های پیش رو تبادل نظر شد.

وی تاکید کرد: باید در اجرای دستورالعمل شورای رقابت، به وزارت صمت کمک شود و این وزارتخانه مورد حمایت قرار گیرد تا بتواند نقش خود را به نحو احسن اجرایی کند.

توکلی تصریح کرد: همچنین این جلسه در راستای نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل شورای رقابت بود تا کمک کنیم نقص‌ها به خصوص در حوزه افزایش تولید مرتفع شود زیرا تنها راه کاهش قیمت در بازار، افزایش تولید است.

سخنگوی شورای رقابت گفت: نقدهای جدی در حوزه واردات وجود دارد که طبق صحبتی که رئیس سازمان توسعه تجارت در جلسه انجام داد، مشخص شد که اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و این رویه استمرار خواهد داشت.