اگر خطا کنید، زلزله متوقف نخواهد شد

 «حسین اکبری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوریه در حساب کاربری خود در ایکس نوشت: در تاریخ ۱۷ اکتبر سال گذشته گفتم اگر مجدداً خطا کنید طوفان الاقصی به زلزله الاقصی تبدیل می‌شود؛ خطا کردید و چند ساعت زلزله را دیدید. ‌ گفتید ما آماده‌ایم بیایید، آمدیم اما در پناه‌گاه بودید اگر باز هم خطا کنید؛ ‌زلزله متوقف نخواهد شد.‌

اگر خطا کنید، زلزله متوقف نخواهد شد