موشک های استفاده شده ایران در حمله به اسراییل

حسن عابدینی نوشت: موشک‌های خرمشهر، سجیل، شهید حاج قاسم، خیبرشکن ۲ و هایپرسونیک فتاح در عملیات تنبیهی ‎وعده صادق استفاده نشد؛ این را سردار حاجی‌زاده فرمانده هوا فضا گفت که برای ‎خداقوت به دیدنش رفته بودم.

وی در صفحه اجتماعی خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به دیداری که با سردار حاجی‌زاده داشت، نوشت:

موشک های استفاده شده ایران در حمله به اسراییل

موشک‌های خرمشهر، سجیل، شهید حاج قاسم، خیبرشکن ۲ و هایپرسونیک فتاح در عملیات تنبیهی ‎وعده صادق استفاده نشد. این را سردار حاجی زاده فرمانده هوا فضا گفت که برای ‎خدا قوت به دیدنش رفته بودم.