واکنش معاون ابراهیم رئیسی به طرح نور و گشت ارشاد
 
معاون امور پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: اما اقدامی هم اخیرا فراجا پیرو تاکید مقام معظم رهبری داشتند و قطعا دولت هم در بخش های فرهنگی باید وظایف خود را انجام دهد و بر اساس این لایحه جدید هم بسیاری از دستگاه ها موظف شدند که وظایف خود را انجام دهند؛ از جمله وزارت آموزش و پروزش و وزارت بهداشت باید در این زمینه همکاری داشته باشند.
 
واکنش معاون ابراهیم رئیسی به طرح نور و گشت ارشاد
حسینی خاطر نشان کرد: فراجا تذکرات را انجام می دهد، در لایحه جدید بی حجابی به عنوان تخلف از قانون مد نظر قرار گرفته است. معتقدم همین که انسجامی در کشور ایجاد شود نتیجه خوبی به همراه دارد. در همین روزها هم تغییرات خوبی انجام شده که ادامه دار خواهد بود.