اولین تصاویر از فعال شدن پدافند هوایی ایران در اصفهان

خبرگزاری مهر از فعال شدن پدافندی هوایی ایران در آسمان اصفهان خبر داده است.

ویدئوی مربوط به این ماجرا را ببینید.