فیلم لحظه انهدام ریز پرنده ها در اصفهان

صدای انفجار شنیده شده در اصفهان ناشی از انهدام سه ریز پرنده در آسمان اصفهان توسط پدافند غیرعامل بوده است.