وضعیت فرودگاه مهرآباد | ویدئو

روال عادی سوار شدن مسافران به هواپیما در فرودگاه مهرآباد برقرار است و این فرودگاه در همه موارد شرایط کاملا عادی دارد.