کنایه مشاور حسن روحانی به اسرائیلی ها

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری پیشین کشورمان در واکنش به شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان و ادعای اسرائیلی ها درباره حمله به ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛

«ظاهراً موشک‌شان حتی یک موش کوچک هم نبوده‌ است.»

کنایه مشاور حسن روحانی به اسرائیلی ها