کنایه همراه وزیر امور خارجه در نیویورک به یک خبرنگار

 خبرنگاری در نیویورک از امیرعبداللهیان می‌پرسد «درباره حمله شب گذشته نظری ندارید؟» یکی از همراهان وزیر امور خارجه در جواب، به کنایه می‌گوید «چه حمله‌ای؟!»