ابعاد جدید و تلخ حادثه تروریستی کرمان

مهدی احمدی نژاد، صبح یکشنبه در نشست خبری با اشاره به تفاوت مجروحان انفجار، تروریستی کرمان با مجروحان زمان جنگ گفت: زمان جنگ به دلیل داغ شدن گلوله و ترکش‌ها، استریل محسوب می‌شدند، اما این ساچمه‌ها داغ نشده و استریل نبودند.

وی افزود: اتفاقی که در کرمان افتاد کاملاً جدید بود و بعد از حادثه و اعمال جراحی ما متوجه عفونت‌های بسیار شدیدی در مجروحان این حادثه شدیم.

کرمان

وی با بیان اینکه این عفونت‌ها نه تنها در مجروحان بستری در بیمارستان‌های کرمان، بلکه در مجروحان بستری در دیگر بیمارستان‌ها هم مشاهده شد افزود: در بازدیدهایی که از چهار مجروح بستری در بیمارستان بقیه‌الله تهران داشتیم این مجروحین نیز همه دچار عفونت‌های بسیار شدید شده بودند.

وی تصریح کرد: همه مجروحان این انفجار تروریستی به عفونت‌های بسیار شدیدی دچار شدند و هنوز هم تعدادی از این مجروحان در حال درمان هستند.

احمدی‌نژاد، با اشاره به اینکه ساچمه‌ها را برای آزمایش فرستادیم، افزود: احتمالاً این ساچمه‌ها قبل از کارگزاری آلوده شده باشند، وجود دارد و کسی که کار تروریستی می‌کند از انجام هیچ کار ناجوانمردانه‌ای کوتاهی نمی‌کند.