توصیه مقام اوکراینی به ایرانی‌‌ها درمورد زرادخانه هسته‌ای

وقتی شوروی فروپاشید و اوکراین دوباره مستقل شد، اوکراین به واسطه انبوه تسلیحات اتمی انبار شده در این کشور، چهارمین قدرت اتمی دنیا بود. در آن زمان غرب و روسیه به اوکراین فشار آوردند تا تسلیحات اتمی به روسیه منتقل شود و در عوض غرب امتیازاتی به اوکراین می‌دهد. سفیر اوکراین در انگلیس با توجه به اوضاع کنونی این کشور می‌گوید: «زرادخانه هسته‌ای بزرگی داشتیم، آن را واگذار کردیم و این بلایی است که بر سر ما آوردند... این درس بزرگی برای ما و کشورهایی مثل ایران است که سپر هسته‌ای خود را کنار نگذارند...» صحبت‌های کامل این مقام اوکراینی را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.