رهبر انقلاب با کارگران دیدار می کنند

این دیدار صبح چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ در حسینیه‌ امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

رهبر انقلاب با کارگران دیدار می کنند