اعتراف یک فعال اپوزیسیون: اگر سپاه نبود، ایران تاکنون صدپاره شده بود!

وی اذعان کرد: پیام سیاسی ایران در حمله به اسرائیل این بود که بدون ایران هیچگونه نظم پایداری در غرب آسیا متصور نیست!

او گفت: با همه مخالفت‌هایی که با این حکومت دارم اما با احترام به دستاوردهای نظامی ایران باید اذعان کرد که اگر سپاه نبود، ایران تاکنون صدپاره شده بود!

 

 

حجم ویدیو: 5.86M | مدت زمان ویدیو: 00:01:37