اظهارات جنجالی جدید شیخ حسین انصاریان‌

شیخ حسین انصاریان در مراسم سالگرد آیت‌الله العظمی بروجردی، هشدار داد: نماز جماعت در کشور به خط پایان رسیده است.

وی افزود: به چهارتا مسجد اطراف حرم‌ها نگاه نکنید، در بسیاری از شهر‌ها درب مساجد بسته است.

شیرین‌تر از انبیاء و ائمه هدی و فق‌های واجدالشرایط در عالم نبوده و نبوده است.

اظهارات جنجالی جدید شیخ حسین انصاریان‌