مشخص شدن مبنای تعیین قیمت دلار باعث کنترل نوسانات می شود

بهروز محبی نجم آبادی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با افکارنیوز اظهار داشت: واضح و مبرهن است که باید یکسری اقداماتی برای مدیریت ارز در کشور رخ دهد.

وی افزود: در این حوزه دو نیاز کاذب و نیاز واقعی داریم. نیاز واقعی به این معناست که کسی مسافر است و می خواهد به خارج از کشور سفر کند و باید ارز خریداری کند، یا کسی می خواهد واردات انجام دهد و نیاز به ارز دارد. چنین نیازها و درخواست هایی برای ارز باید با سایر درخواست های کاذب تفکیک شود.

محبی نجم ابادی تاکید کرد: در نیازهای کاذب سوداگری و دلالی وجود دارد و رفتار و قیمت ارز دراین فضا تحت تاثیر جو روانی و حوادثی که در غرب آسیا رخ می دهد، می باشد. متاسفانه عده بسیار زیادی هستند که تحت تاثیر چنین اتفاقاتی قرار می گیرند و فاصله بین عرضه و تقاضا را افزایش می دهند.

او تصریح کرد: زمانی که تقاضا را بالا می برند و باتوجه به اینکه ارزآوری نیز درکشور ضعیف است به طورقطع قیمتی که تحت تاثیر این فضاسازی ها برای ارز و دلار مشخص می کنند، واقعی نیست.

این عضو کمیسیون بودجه مجلس ادامه داد: در چنین شرایطی که مدام برخی از دولت ها و کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند و قصدشان ضربه زدن به اقتصاد ماست، باید آقایی دلار را کاهش دهیم. این اقدام یکی از مهم ترین اهدافی است که معنای بسیاری دارد.

او با بیان اینکه اقتصاد و کشور و رفتار اجتماعی ما نباید به این شدت که مشاهده می کنیم به ارز وابسته باشد، اظهارداشت: تاثیر تغییرات غرب آسیا و روابط بین الملل بر اقتصاد باید کاهش یابد و این هم راهکارهایی دارد و روش های مختلفی وجود دارد.

مشخص شدن مبنای تعیین قیمت دلار باعث کنترل نوسانات می شود

محبی نجم آبادی گفت: یکی از مسائلی که در کمیسیون اقتصادی توجه ویژه ای به آن شد، افزایش ارزآوری کشور در حوزه صادرات بود. اگر بتوانیم مانند سال نخست دولت سیزدهم، ارزآوری را در کشور افزایش دهیم کنترل نرخ ارز نیز شدنی است و دولت به این حوزه واقف می شود.

*مبنای تعیین قیمت دلار چیست؟

وی افزود: در این روزها یکی از اصلی ترین سوال ها این است که نرخ واقعی دلار چند است و قیمت آن را واقعا چه کسانی تعیین می کنند؟ اصلا چگونه می توان نرخ آن را تعیین کرد؟ آیا این اندیشه و تفکر که اگر ما یک سبدی از خدمات و کالاهای دلاری را در یک کشور اروپایی یا حتی آمریکا داشته باشیم و معادل آن سبد را در داخل کشور درمقایسه با ریال قرار دهیم، آیا به ما میزان قیمت دلار را نشان می دهد و این رویه درستی است؟

عضو کمیسیون بودجه مجلس ابراز کرد: به نظر من اقتصاددانان کشور هنوز به این سوال پاسخ دقیق نداده اند و تازمانی که به این سوال پاسخ دقیق داده نشود که مبنای تعیین قیمت دلار چیست، همچنان این نقص باقی می ماند و دائما با همین مشکلات مواجه خواهیم بود.

او عنوان کرد: ازطرفی از آنجا که کشور ما یک کشور تورمی است قطعا افزایش خود به خودی قیمت دلار را نیز خواهیم داشت. زیرا صادرکننده ای که کالای خود را به داخل می آورد و زمانی که می خواهد دلار خود را تبدیل کند قطعا نمی پذیرد با یک قیمت ثابتی این دلار را بدهد.

محبی نجم آبادی درانتها خاطرنشان کرد: زیرا اگر دوباره بخواهد در داخل کشور کاری کند خدمات گران شده و تورم وجود دارد و این ناخودآگاه تاثیر بر قیمت دلار خواهد داشت. بنابراین به نظر من این سوال باید پاسخ داده شود تا ما بر آن اساس بتوانیم تشخیص دهیم قیمت واقعی دلار چقدر است.