صدای خُرد شدن استخوان‌های صهیونیسم بیش از پیش به گوش می‌رسد

 کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: نَه به اشغالگری در فلسطین و نَه به نسل‌کُشی در نوار غزه و فریاد برای آزادی فلسطین، امروز یک مطالبه جهانی است. 

کنعانی بیان کرد: صدای خُرد شدن استخوان‌های صهیونیسم جهانی بیش از هر زمان دیگری به گوش می‌رسد.

وی ادامه داد: با سرکوب خشونت‌آمیز تظاهرات اعتراضی دانشجویان در دانشگاه‌های آمریکا و اروپا، نمی‌توان از فروریختن ستون‌های تَرَک خورده اشغالگری در فلسطین جلوگیری کرد. هر کس در مقابل آن بماند، زیر آوار فروپاشی صهیونیسم خواهد ماند.