ابلاغ محکومیت یک عضو شورای شهر

محسن داوری روز یکشنبه افزود: اجرای این حکم قضایی ممکن است آثاری برای این عضو شورا داشته باشد.

وی بدون ذکر نام این عضو شورا بیان کرد: محکومیت این عضو توسط شورای شهر مشهد اعلام خواهد شد.

پیشتر و در اسفند ۱۴۰۱، "هاشم دائمی"، یکی از اعضا شورای اسلامی شهر مشهد، با دستور دادستانی از حضور در شورا تعلیق شد.

ابلاغ محکومیت یک عضو شورای شهر

گفته شده بود علت محکومیت "دائمی" مربوط به یک پرونده قدیمی پیش از عضویت وی در شورای شهر مشهد بوده است.

با این حال اواخر شهریور پارسال با نامه دادستانی دائمی رفع تعلیق شد.