ابراز پشیمانی برخی فعالان فراری فتنه زن زندگی آزادی برای بازگشت به ایران

یک منبع آگاه  از ابراز پشیمانی برخی چهره‌های فعال که در ایام اغتشاشات «زن، زندگی، آزادی» به خارج از ایران رفته بودند، خبر داده است.

به گفته این منبع آگاه برخی از این چهره‌ها همچنین درخواست‌های را مستقمیا و یا با واسطه برای بازگشت به ایران مطرح کرده‌اند.

عدم توفیق در موضوعات کاری، حس فریب خوردن از اپوزیسون خارج نشین و اختلافات و از هم گسیختگی ضدانقلاب، سبب ناامیدی، پشیمانی، احساس سرخوردگی و برخی بیماری‌های روحی در این چهره‌ها شده است.