حضور تک تیراندازان در دانشگاه‌های آمریکا

 محمد جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور در ایکس نوشت؛ تک تیراندازان در دانشگاه ایندیانا برای مقابله با اعتراضات دانشجویان به نسل کشی در غزه. اگر این اقدام زشت در کشور دیگری اتفاق می افتاد رسانه ها و سیاستمداران امریکا و اروپا چه میکردند!!