تاریخ سفر گروسی به ایران اعلام شد

 سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی دیروز از سفر رافائل گروسی مدیرکل آژانس به ایران در ا‌وایل هفته آینده خبر داد.براساس اعلام کمالوندی، مدیرکل آژانس در این سفر ضمن شرکت در اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران با مقامات ایرانی نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای ایران قرار است 17 تا 19 اردیبهشت ماه در شهر اصفهان برگزار شود.

تاریخ سفر گروسی به ایران را اعلام کرد