پایگاه خبری دویچه وله طی روزهای اخیر مواضع مقامات آلمانی در تقابل مطلق با ایران و حماس را بازتاب داده و در این زمینه  خطوط خبری ویژه ای به مخاطبان عمومی القا کرده است.

در یکی از تازه ترین این موارد، دویچه وله مدعی شده که ایران در روند جنگ غزه دخالت مخربی داشته و باید به روند حمایت از مردم غزه پایان دهد!

این رسانه، مواضع وقیحانه اولاف شولتس صدراعظم آلمان را بازتاب داده که در آن، به تهران هشدار داده شده که باید به روندحمایتی خود از حماس پایان دهد. در این خصوص نکاتی وجود دارد که لازم است مدنظر قرار گیرد:پ

نخست اینکه آلمان به عنوان بازیگر و کشوری که شراکت مستقیم آن در نسل کشی غزه احراز شده و حتی پرونده ای برای آن (با شکایت نیکاراگوئه) در دیوان لاهه تشکیل شده است، حق اظهار نظر در خصوص جنگ غزه و روند آن را ندارد.

به عبارت بهتر، برلین در این خصوص نقش یک "مجرم"را دارد و دیگر هیچ! همگان به یاد دارند که اولاف شولتس طی ماههای اخیر بارها مدعی عدم قصور رژیم اشغالگر قدس در جنگ شده و حتی کشتار و نسل کشی هزاران کودک فلسطینی را مصداق عینی "دفاع مشروع"تلقی کرده است.

چرا دویچه وله از ایران عصبانی است؟

طی روزهای اخیر و با گسترش خیزشهای دانشجویی در سرتاسر دنیا علیه رژیم اشغالگر قدس، آلمان نه تنها به سرکوب دانشجویان در برلین و دیگر شهرها پرداخته، بلکه هر گونه اعتراضی علیه کودک کشی رژیم منحوس صهیونیستی را مصداق یهودستیزی قلمداد نموده و نسبت به آن جرم انگاری کرده است.

نکته دیگر اینکه دویچه وله، یورونیوز و دیگر رسانه های اروپایی نسبت به مذاکرات قاهره و اصرار حماس بر خطوط قرمز خود در این مذاکرات نیز شدیداً خشمگین هستند.

خشم اروپاییان در این خصوص، ناشی از مشارکت مطلق آنها در کشتار بالغ بر 40 هزار نفر از ساکنان بی دفاه غزه و انتشار اسناد این مشارکت در زمان حال و آینده است.

حامیان جنگ غزه، نه تنها در میدان بازی را باخته اند، بلکه در فرامتن معادله نیز تبدیل به بازندگانی محض شده اند. در این میان، کارویژه رسانه های غربی به مانند همیشه، تمرکززدایی از شکست خود و در مقابل، آغاز بازی مقصرسازی است.

با همه این اوصاف، جمهوری اسلامی ایران نه تنها در برهه کنونی، بلکه در گذشته و آینده نیز کمترین اهمیتی برای عملیات رسانه ای غرب قائل نیست.

حمایت تمام عیار ایران از مردم غزه و ایستادگی محکم کشورمان در دفاع از حقوق حقه فلسطینیان، خطوط قرمزی است که عملیات رسانه ای دویچه وله و یورونیوز نتوانسته و نخواهد توانست آن را کمرنگ سازد.

بنابراین، بخش مهمی از این عملیات رسانه ای، معطوف به شرایط دشواری است که شبکه سیاسی-رسانه ای دشمن در آن قرار دارد.

از این رو تحلیلها و مواضع مطرح شده از سوی دویچه وله و رسانه های مشابه، بازتاب نوعی استیصال مطلق در برابر شرایط میدانی و فرامتنی جاری در جنگ غزه است.

این رویکرد  با نزدیک تر شدن به نقطه پایانی نبرد، یعنی زمان شکست رسمی رژیم اشغالگر قدس و حامیان آمریکایی و اروپایی آن تشدید خواهد شد.