حاج صادق آهنگران چقدر حقوق میگیرد؟

حاج صادق آهنگران در برنامه برمودا خیلی صریح از مقدار حقوق دریافتی خود رونمایی کرد.