ممنوعیت کتاب‌های چاپ ایران در افغانستان، شایعه یا واقعیت؟

 در واکنش به شایعات و اخبار ضد و نقیص مبنی بر ممنوعیت کتاب‌های چاپ ایران در افغانستان ، طالبان تأیید کرد که کتاب‌های منتشر شده توسط ایران، کتاب‌های مربوط به شیعیان و حتی کتاب‌های مربوط به نواندیشی دینی به وفور در کتاب‌فروشی‌های افغانستان یافت می‌شود.

از سوی دیگر برخی گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد طالبان با خرید و فروش کتاب‌هایی که در آن‌ها به تعصبات قومی دامن زده می‌شود، مخالف است و برخی از کتاب‌های چاپ شده در حکومت پیشین را نیز جمع‌آوری کرده است؛ اما کتاب‌های چاپ ایران، کتاب‌های مربوط به شیعیان و کتاب‌های مربوط به نواندیشی دینی اکنون در بازارهای کتاب‌فروشی افغانستان در دسترس است و به راحتی خرید و فروش می‌شود.

در برخی گزارش‌ها از جمله بر اساس مطلب منتشر شده از «رواداری» که در گفت‌وگو با کتاب‌فروشان کوچه و بازار تهیه شده آمده است: «کتاب‌های چاپ ایران، کتاب‌های مربوط به شیعیان، آثاری در باره اقوام مختلف مثل تاجیک‌ها، هزاره‌ها و ازبک‌ها ممنوع شده‌اند».

این گزارش به نقل از یک کتاب‌فروش در کابل آورده که طالبان فهرستی از 100 عنوان کتاب‌ را به ناشران و کتاب‌فروشان داده است تا از خرید و فروش آن‌ها جلوگیری شود اما نام هیچ کتابی را ذکر نکرده است.

از سوی دیگر «چلوصاف» نیز که مدعی است اخبار افغانستان را غربال و راستی آزمایی می‌کند، در صفحه ایکس خود با رد گزارش «نهاد حقوق بشری رواداری» نوشته است، اینکه طالبان خرید و فروش کتاب‌های چاپ ایران را ممنوع کرده باشد، این خبر نادرست است.

ممنوعیت کتاب‌های چاپ ایران در افغانستان، شایعه یا واقعیت؟

طالبان بارها تایید کرده‌ است، مخالف خرید و فروش آن کتاب‌هایی است که به تعصبات قومی دامن می‌زنند یا خلاف شریعت هستند اما برای خرید و فروش کتاب‌های دیگر مانعی وجود ندارد.

به تازگی مقامات سفارت جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، امارات و برخی دیگر از کشورهای اسلامی همچنین فرهیختگان و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی مختلف در مراسم گشایش نمایشگاه ملی قرآن کریم در کابل حضور داشتند.

«مجید خالق نیا»، نویسنده کتاب برتر رضوی به تازگی گفته است:  پیش‌تر کتاب‌هایی از استاد شهید مرتضی مطهری و در حوزه حضرت سید الشهدا ترجمه کرده که به همت مولف در شهر هرات افغانستان چاپ و منتشر شده است.