عکس رهبر معظم انقلاب در کتابخانه شخصی که وایرال شد

تصویر جدیدی از رهبر انقلاب در کتابخانه شخصی ایشان منتشر شده است.

e2fce22f-a9a7-4ba0-a2ca-1e61c64a5040