به گزارش افکار نیوز به نقل از کیهان،اين مطلب را شبكه اينترنتي بالاترين از قول يكي از عناصر ضد انقلاب به نام بهمن- ز نوشته است. اين شبكه خاطرنشان كرد: گروه هاي جديدي بوجود آمده اند كه خود را در اركستر سمفوني اپوزيسيون جا داده اما تك نواز هستند و فقط ساز خود را مي زنند و با كوچك ترين اختلافي ساز خود را به گونه ديگري كوك مي كنند. در اين گروه شوق رهبري و نمايش هنر فردي موج مي زند. حسن شريعتمداري، محسن سازگارا و آهي از اين گروهند.

بالاترین نوشت: این گروه فقط دنبال بهانه اند و بعضی مثل نیک آهنگ کوثر منتظر پول نقدی که به حساب بانکی شان می رسد.

نويسنده معتقد است: بايد شوربختانه قبول كرد تنها اركستري كه هماهنگ مي نوازد و ناهماهنگي در اركستر سمفوني اپوزيسيون به وجود مي آورد، جمهوري اسلامي است كه در اپوزيسيون هم رخنه كرده است. مخاطبان اپوزيسيون و شنوندگان حرف آنها هر روز كمتر مي شوند و اين جمهوري اسلامي را به هدف خود كه از بين بردن آخرين صفوف اپوزيسيون مي باشد نزديك تر مي كند.