به گزارش افکار نیوز به نقل ازکیهان،اسحاق جهانگيري در مصاحبه با هفته نامه آسمان درباره نامزدي احتمالي اش گفت: بالاخره وقتي اسم افراد مطرح مي شود، نمي توان گفت كه اصلا فكر نكردم. ولي هنوز به تصميم نرسيده ايم.

چون ما عضوی از یک جریان به نام جریان اصلاح طلبان هستیم. پس مستقلا نمی توانیم اقدام کنیم.
اصلاح طلبان بزرگانی دارند. احترام و نظر آنها لازم است. بالاخره اتفاقاتی در کشورمان برای اصلاح طلبان رخ داد و اکنون پرسش مهم این است که اصلا در انتخابات باید شرکت کرد یا نباید شرکت کرد؟ اگر قرار است شرکت کنیم، ساز و کارمان چه باید باشد؟

وی گفت: به نظر من اصلاح طلبان باید این بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. بالاخره یک جریان سیاسی وقتی می خواهد در درون نظام فعالیت کند و کلیات نظام را قبول دارد و می بیند که در درون نظام اتفاقاتی رخ داده که نیازمند یک اصلاحات جدی است، باید برای شرکت در انتخابات عزم خودش را به رخ بکشد.


وی اضافه کرد: اصلاح طلبان پیکره ای از نظام هستند اما در این میان افراد دیگری به میدان آمدند و مواضعی اتخاذ کردند که مواضعشان، به هیچ دلیلی ربطی با مواضع اصلاح طلبان نداشت و هزینه های سنگینی را بر ما متحمل کردند. اینها اصلاح طلب نبودند. حرفشان، حرف ما نبود. اما لباس اصلاح طلبی بر تن کردند. تندروهای جناح اصولگرا نیز به عمد آنها را اصلاح طلب نامید تا به خواسته های خودش برسد. اصلاح طلبان باید می آمدند و می گفتند که این افراد اصلاح طلب نیستند و در هیچ گروهی نیز نبودند و هیچ کار اصلاح طلبانه ای نیز نکرده اند.


جهانگیری به سیاق سایر هم طیف های خود حاضر نشد صریحا از این افراد و جریان ها که مدعی است اصلاح طلب نبودند اسم ببرد حال آن که توقع منطقی این است که مدعیان اصلاح طلبی در صورت داشتن صداقت، آن تندروهایی را که «لباس اصلاح طلبی بر تن کردند و هزینه های سنگینی را تحمیل کردند» به طور مشخص معرفی و با آنها اعلام مرزبندی کنند.

از سوی دیگر روشن است که تندروهای یاد شده از ارکان احزاب و گروه هایی نظیر حزب مشارکت و سازمان مجاهدین(انقلاب) و کارگزاران و مجمع روحانیون بودند و نمی توان گفت که بانیان فتنه های دوره اصلاحات و فتنه سبز، «در هیچ گروهی نبودند».


وی در ادامه این مصاحبه گفت: اتفاق دیگری که در این انتخابات رخ می دهد، این است که افرادی که برای کاندیداتوری مطرح شده یا می شوند، افراد رده دوم اصلاحات هستند. در دفعات قبل، افراد نسل اول اصلاحات مانند آقایان هاشمی، مهندس موسوی، خاتمی و کروبی مطرح بودند. این بار از افراد نسل اول اصلاحات کسی کاندیدا نمی شود. پس در آن دوره ها، احزاب سریع تصمیم گیری می کردند ولی برای انتخابات ریاست جمهوری جدید، اگر نسل اول به صحنه نیاید، نسل دوم به صحنه می آید. نسل دوم افراد وسیع تری دارد.


جهانگیری در ادامه گفت: آقای هاشمی رفسنجانی که ملاقات های منظمی با مقام معظم رهبری دارند؛ می گفتند که رهبری نه تنها با آمدن اصلاح طلبان به انتخابات مخالفتی ندارند، حتی اگر اکثریت مجلس را هم بگیرند مشکلی نیست؛ ولی وقتی این مطلب به اصلاح طلبان رسید نزدیک ایام ثبت نام بود امکان گفت وگو و تصمیم گیری برای اصلاح طلبان نبود.

وی این را هم گفته که «هیچ کدام از اعضای خانواده موافق نامزدی من نیستند و فکر می کنند ممکن است اتفاق خوبی برایم پیش نیاید.

خاطر نشان می شود ۷۰۰ نفر از اصلاح طلبان نامزد انتخابات مجلس بودند اما اغلب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات اعلام کرده بود در انتخابات شرکت نمی کند. بنابراین اصلاح طلبان مجاز به حضور در انتخابات هستند مشروط بر آن که تکلیف آنها با فتنه گران و ساختارشکنان کاملا مشخص شده باشد ضمن اینکه نقش آفرینان در فتنه باید اعلام توبه از خطا و خیانت خود کنند و البته این امر موجب صلاحیت آنها برای نامزدی نمی شود.